image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej w dalszym ciągu poza realizacją swoich zadań ustawowych nadal czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez Państwową Straż Pożarną kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej adekwatne do obowiązujących obostrzeń, prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. W okresie od 14 do 27 czerwca 2020 roku skontrolowano prawie 8 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 800 pojazdami drogowymi do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), prawie 5 tys. samochodów ciężarowych oraz 56 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 869 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 56.254 osoby, które wjechały 7.297 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 34.347 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 534 składami pociągów towarowych.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający zakupiony przez samorządy gminne.

Ponadto nadal utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej służąca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.