image_pdfimage_print

23 czerwca 2020 roku na placu w Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego zostały wręczone promesy na zakup 19 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wręczenia promes dokonali: dr inż. Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, druh Andrzej Koc Prezes ZOW ZOSP RP, nadbryg. Jarosław Wendt Podlaski Komendant Wojewódzki PSP. Dzięki promesom jeszcze w tym roku do jednostek OSP województwa podlaskiego trafi 19 samochodów ratowniczo-gaśniczych (2 ciężkie i 17 średnich) o łącznej wartości ok. 15 mln. zł. Większość środków zapewnia budżet państwa (rezerwy MSWiA, dotacji dla jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), dotacji MSWiA dla jednostek spoza KSRG oraz środków z odpisów z firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP), ale także jednostki samorządu terytorialnego o Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ok. 4,2 mln. zł.).

Podczas uroczystości dokonano także włączenia 2 jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.