image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej w dalszym ciągu poza realizacją swoich zadań ustawowych nadal czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez Państwową Straż Pożarną kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. W okresie od 14 do 24 maja 2020 roku skontrolowano prawie 5 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej około 400 pojazdami drogowymi do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), prawie 3,5 tys. samochodów ciężarowych oraz 58 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 596 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 39.360 osób, które wjechały 5.679 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 23.242 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 370 składami pociągów towarowych.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający zakupiony przez samorządy gminne. Równocześnie nadal przekazuje się jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia bieżących szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem. Przedmiotowe szkolenia pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy przez strażaków ochotników jak właściwie zabezpieczyć się i postępować w przypadku działań związanych z osobami podejrzanymi bądź zakażonymi koronawirusem. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce monitoruje również sposób prowadzenia szkoleń w jednostkach OSP i wspiera merytorycznie proces kształcenia.

Ponadto nadal utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej służąca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: JRG Sokółka