Powiat hajnowski – kontynuacja działań PSP i OSP w czasie pandemii

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy PSP oraz druhowie  OSP z terenu powiatu hajnowskiego czynnie uczestniczą oraz wspomagają służby w ograniczaniu pandemii. Poza realizacją zadań ustawowych, systematycznie wspomagamy inne służby ratownicze w ich działaniach.

W chwili obecnej działania strażaków z innymi służbami polegają głównie na:

  • prowadzeniu kontroli sanitarnej na terenie kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce,
  • dostarczaniu żywności i innych artykułów bieżących potrzeb osobom znajdującym się na kwarantannie,
  • udostępnieniu i rozstawieniu namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem przy bloku „D” Szpitala im. W. Mantiuka położonego przy ul. Dowgirda 9 w Hajnówce, który pełni rolę przejściowej izby przyjęć dla osób kończących kwarantannę.

Zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej funkcjonariusze z JRG Hajnówka prowadzą doraźny pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce. W okresie od 8  – 21 maja 2020 roku skontrolowano 139 osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 51 składach pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – funkcjonariusze JRG Hajnówka skontrolowali 3356 osób, które wjechały 1633  pojazdami osobowymi i ciężarowymi oraz 259 pociągami towarowymi.

Na terenie powiatu hajnowskiego wyznaczonych jest 8 jednostek OSP w KSRG, które dysponowane są do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie. Jednostki te są doposażone w wymagany sprzęt zabezpieczający przez samorządy gminne, tj. min. ubrania ochronne, rękawiczki nitrylowe, maseczki, gogle i okulary, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i sprzętu. Państwowa Straż Pożarna również wspiera w/w działania przekazując pozyskiwane środki ochrony indywidualnej. W trakcie trwania stanu epidemii druhowie z wyznaczonych jednostek OSP dostarczali żywność i artykuły bieżących potrzeb osobom przebywającym w kwarantannie na terenach gmin Hajnówka, Czyże , Narew i Narewka.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP Hajnówka,

Zdjęcia: KP PSP Hajnówka