Powiat hajnowski – nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Puszczy Białowieskiej i jej okolic

Na wniosek Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych sześć jednostek Ochotniczych Straży z okolic Puszczy Białowieskiej otrzymało środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Olchówce, Narewce, Nowokorninie, Białowieży, Orzeszkowie i Werstoku otrzymały środki na zakup sprzętu przydatnego do gaszenia przede wszystkim pożarów lasów. Każda z jednostek zakupiła: rozdzielacz kulowy, dwie prądownice wodne, osiem odcinków węży tłocznych, przełącznik oraz dwa worki transportowe.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce
Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce.