Powiat sokólski – kontynuacja działań strażaków PSP i OSP związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, strażacy kontynuują działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się pandemii.

W chwili obecnej w dalszym ciągu poza realizacją swoich zadań ustawowych nadal czynnie wspomagają inne służby ratownicze w ich działaniach. Współpraca ta polega głównie na prowadzeniu przez Państwową Straż Pożarną kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – codziennie 8 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczonych w środki ochrony indywidualnej prowadzi w systemie zmianowym całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy. W okresie od 2 do 13 maja 2020 roku skontrolowano prawie 5 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej około 400 pojazdami drogowymi do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), prawie 3,5 tys. samochodów ciężarowych oraz 56 składami pociągów towarowych.

Łącznie od początku działań, tj. 10 marca 2020 roku – 510 funkcjonariuszy JRG i KP PSP Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 34.591 osób, które wjechały 5.296 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 19.782 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 312 składami pociągów towarowych.

W dalszym ciągu wyznaczone jednostki OSP KSRG do wsparcia ośrodków pomocy społecznej w niesieniu pomocy osobom pozostającym w kwarantannie sukcesywnie doposażają się w sprzęt zabezpieczający zakupiony przez samorządy gminne.

Ponadto nadal utrzymywana jest przed szpitalem SP ZOZ w Sokółce polowa izba przyjęć w oparciu o dwa namioty pneumatyczne Państwowej Straży Pożarnej służąca dla pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, umożliwiając bezpieczną segregację i separację tych osób.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: JRG Sokółka