Strażacy OSP wspomagają mieszkańców gminy Zambrów

W miesiącu kwietniu strażacy ochotnicy z terenu gminy Zambrów, w związku z występującą na terenie kraju chorobą zakaźną COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności seniorów, do poszczególnych domostw dostarczali maseczki ochronne wielokrotnego użytku.
Strażacy, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, maseczki dostarczali do skrzynek pocztowych. Do mieszkańców  gminy Zambrów trafiło ok. 1000 maseczek pozyskanych przez UG Zambrów oraz ok. 500 uszytych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy.
Za tą inicjatywę, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie, składamy wyrazy uznania oraz serdecznie dziękujemy.