image_pdfimage_print

4 maja 2020 r. na  placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Strażaka 2020, która była inne niż zwykle. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wzięli w niej udział tylko funkcjonariusze i pracownicy pełniący tego dnia służbę lub wykonujący pracę.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Adamowi Frankowskiemu przez dowódcę uroczystości odczytano nadesłane życzenia od Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Następnie odczytano komunikaty o nadaniu wyższych stopni służbowych, odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom tutejszej jednostki:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2020 r. nadał funkcjonariuszom dwa wyższe stopnie oficerskie oraz nadał jeden pierwszy stopień oficerski. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem  4 maja  2020 r. nadał cztery wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem  4 maja  2020 r. nadał pięć wyższych stopni podoficerskich. Srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”  otrzymał aspirant. Z okazji Dnia Strażaka odczytano również komunikaty o przyznaniu nagród pieniężnych: oficer otrzymał nagrodę Komendanta Głównego PSP, nagrodę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP otrzymał oficer i podoficer.Na koniec uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem bryg. Adam Frankowski podziękował za rzetelną służbę i pracę i złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość prowadził kpt. Wojciech Sokołowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wysokiem Mazowieckiem,

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Kulesza, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: mł. ogn. Patryk Wojtczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie