Pożar składowiska odpadów komunalnych w Wąsoszu

23 marca 2020 roku kilka minut po godzinie 13. dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odebrał zgłoszenie o pożarze w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąsoszu. Z uzyskanych informacji wynikało, że palą się segregowane odpady komunalne, w tym opony samochodowe i nie ma osób poszkodowanych.

W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej (OSP KSRG Wąsosz) paliły się 2 kontenery wypełnione odpadami komunalnymi, składowisko opon samochodowych i sucha trawa na terenie zakładu. Pożar objął swym zasięgiem powierzchnię około 200 m² i stwarzał zagrożenie dla pobliskich budynków i terenów zielonych. Rozwojowi pożaru sprzyjały również warunki pogodowe, które zarazem działały na niekorzyść strażaków.

Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Grajewa oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Ławska, Wąsosza i Żeber polegały na intensywnym podawaniu środków gaśniczych (wody i piany) na palące się odpady komunalne i trawę oraz w obronie sąsiednich budynków. W wyniku podjętych działań strażacy szybko opanowali sytuację pożarową i zlikwidowali zagrożenie. Działania ratowniczo-gaśnicze, w których uczestniczyło 16 strażaków trwały ponad 3 godziny.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: mł. kpt. Grzegorz Zinczuk, KP PSP w Grajewie