image_pdfimage_print

Od 10 marca 2020 r. w związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronawirusa SARS-Cov-2  został wprowadzony obowiązek  prowadzenia kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej. W te działania zaangażowana jest również Państwowa Straż Pożarna.

Na terenie powiatu hajnowskiego znajdują się trzy przejścia graniczne Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi: piesze w Białowieży, samochodowe w Połowcach oraz kolejowe w Siemianówce. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dniem 15 marca został zawieszony do odwołania ruch osobowy na przejściach granicznych.

W związku z powyższym funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nadal kontynuują swoje działania na granicznym przejściu kolejowym w Siemianówce. Od 15 do 22 marca 2020 roku skontrolowanych zostało 59 osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 23 składami pociągów towarowych a od początku prowadzenia działań tj. 10 marca skontrolowano łącznie 2813 osób, które wjechały 1632  samochodami oraz 45 składami pociągów towarowych.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Bajko, KP PSP w Hajnówce.

Zdjęcia: KP PSP w Hajnówce.