image_pdfimage_print

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzeniem obowiązku prowadzenia kontroli sanitarnej na granicach Rzeczypospolitej Polskiej – Państwowa Straż Pożarna została zaangażowana w realizację zadań z tym związanych.

Od 10 marca 2020 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej prowadzą całodobowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z Republiki Białorusi na 2 przejściach granicznych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego, tj. Międzynarodowym Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy.

W okresie 10 – 14 marca 2020 roku skontrolowano ponad 11 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad 4 tys. pojazdów drogowych do przewozu osób (samochody osobowe, mikrobusy, autobusy), ponad 1 tys. samochodów ciężarowych oraz 24 składami pociągów osobowych i towarowych.

W związku z przywróceniem z dniem 15 marca 2020 roku kontroli na granicach RP oraz czasowym ograniczeniem ruchu przy przekraczaniu dotychczas funkcjonujących granic – funkcjonariusze PSP nadal kontynuują swoje działania na granicy w Kuźnicy. Od tego dnia do 20 marca 2020 roku skontrolowali łącznie ponad 2 tys. osób, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej około 50 pojazdami drogowymi do przewozu osób, ponad 2 tys. samochodów ciężarowych oraz 25 składami pociągów towarowych.

Łącznie w okresie 10 – 20 marca 2020 roku 78 funkcjonariuszy JRG Sokółka pracujących w systemie zmianowym na Drogowym i Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy skontrolowało łącznie 13881 osób, które wjechały 4072 pojazdami drogowymi do przewozu osób, 3472 pojazdami ciężarowymi, 5 składami pociągów osobowych oraz 44 składami pociągów towarowych.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: KP PSP Sokółka.