image_pdfimage_print

W dniu 28 lutego br. zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zambrowskiego, w których brało udział kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie. Zebrania odbyły się w większości  jednostek naszego powiatu.

Oprócz licznego udziału druhów z każdej jednostki w  spotkaniach uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski, Z-ca Komendanta mł. bryg A. Wysmułek, D-ca JRG st. kpt. Łukasz Chankowski, Z-ca D-cy JRG kpt. Paweł Gwardiak, Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych mł. kpt. Mateusz Czarnowski lub Kierownik Sekcji Kwatermistrzowskiej asp. sztab. Marek Chmielewski. W zebraniach uczestniczył także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Marek Adam Komorowski oraz właściwi terytorialnie Wójtowie, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP oraz  Komendanci Gminni OSP.

Podczas zebrań przedstawiciele tutejszej komendy poruszali następujące zagadnienia:

  1. Normatyw wyposażenia jednostek w sprzęt, normatyw wyszkolenia strażaków, konieczne kwalifikacje do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, kwalifikacje do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych i konieczność zapewnienia większej ilości kierowców w jednostkach OSP.
  2. Dofinansowanie jednostek OSP z dotacji MSWiA i KG PSP.
  3. System szkolenia jednostek OSP oraz plany szkoleń i ćwiczeń na rok 2020, bieżące sprawy związane z działalnością operacyjną jednostek OSP, wybrane dane statystyczne.

W trakcie zebrań kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie podziękowało władzom samorządowym oraz druhnom i druhom za współpracę w zakresie zapewniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gmin i powiatu zambrowskiego.