image_pdfimage_print

12 marca 2020 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce tuż przed godziną 17.00 zaczęły wpływać zgłoszenia o powalonych drzewach po przejściu komórki burzowej na terenie powiatu hajnowskiego. Odnotowano łącznie 19 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew na terenie gmin: Białowieża, Hajnówka, Narew, Czyże i Narewka. W działaniach zaangażowanych było łącznie: 20 zastępów  z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Hajnówce,   Jednostki Wojskowej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka w Nieznanym Borze oraz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białowieży, Narewce, Narwi, Czyżach, Klejnikach, Łosince, Lewkowie Starym i Nowokorninie. Czynny udział w działaniach brało 84 strażaków JOP.

Usuwanie skutków silnego wiatru prowadzone były również w dniu kolejnym.

Opracowanie: mł. asp. Michał Smyk, KP PSP Hajnówka