Sokółka – narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.

12 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego w 2019 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. st. bryg. Andrzej Sobolewski  – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jerzy Białomyzy – Wicestarosta Powiatu Sokólskiego, ks. st. kpt. Wojciech Ejsmont – Wojewódzki Kapelan Strażaków, Dh Kazimierz Woronowicz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz Powiatowego ZOSP RP,  Komendanci Policji oraz Placówek Straży Granicznej z Kuźnicy, Nowego Dworu, Szudziałowa i Krynek, przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictw w Czarnej Białostockiej, Krynkach i Supraślu, a także władze samorządowe miast i gmin powiatu sokólskiego oraz strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu odprawy – meldunek złożył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce – st. bryg. Dariusz Wojtecki, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego, omówił realizację zadań w zakresie doskonalenia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w 2019 roku, statystykę prowadzonych działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jak również plan działań na rok bieżący. Wszystkim zebranym zaprezentowano również informację o wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego w latach 2015 – 2019.

Następnie głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który podsumował roczną działalność na terenie województwa podlaskiego. Podczas dyskusji omówiono z przedstawicielami samorządów gminnych najważniejsze problemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na administrowanym terenie. Uczestnicy narady podziękowali strażakom za służbę i zadeklarowali wsparcie w zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

Na zakończenie obrad Komendant Powiatowy PSP podziękował Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i samorządowcom za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań i rozwoju jednostek ratowniczych działających w powiecie.

Opracował: st. kpt. Piotr Pawłowski
Zdjęcia: KP PSP Sokółka