Odprawa kierownictwa KP PSP w Grajewie z funkcjonariuszami podziału bojowego

11 lutego 2020 roku o godzinie 8.30 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa komendy z funkcjonariuszami podziału bojowego.

Na początku spotkania komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński przekazał funkcjonariuszom informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostki i planowanych podwyżek wynagrodzenia oraz przedstawił plany do realizacji w 2020 roku. Zastępca komendanta powiatowego st. kpt. Arkadiusz Lichota omówił zagadnienia operacyjne, w których szczególną uwagę zwrócił na prawidłowe sporządzanie informacji ze zdarzeń, procedur dysponowania do zdarzeń i zabezpieczenia terenu komendy po wprowadzeniu stopni alarmowych. Poza tym przekazano informacje dotyczące planowanych szkoleń i ćwiczeń z udziałem sił i środków PSP i OSP, właściwej współpracy z podmiotami ratowniczymi oraz procedur postepowania z poszkodowanymi zarażonymi koronawirusem.

W dalszej części spotkania dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przedstawili informacje odnośnie bieżącego funkcjonowania jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, a funkcjonariusz sekcji kwatermistrzowsko-technicznej w zakresie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: ogn. Jacek Kuligowski, KP PSP w Grajewie