Narada roczna podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego

7 lutego 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sejneńskiego w 2019 roku.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski, ksiądz kapelan Zbigniew Bzdak, starosta sejneński – Maciej Plesiewicz, vice starosta Antoni Bludzis, wójt gminy Krasnopol Karol Szrajbert , wójt gminy Puńsk Liszkowski Witold, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach nadkom. Jan Wieliczko, Zastępca Komendanta placówki Straży Granicznej w Sejnach kpt. SG Jarosław Kalinowski, druh Ryszard Grzybowski – prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, Nadleśniczy nadleśnictwa Głęboki Bród Piotr Karnasiewicz, Z-ca Nadleśniczego nadleśnictwa Pomorze Krzysztof Bednarski.

Rozpoczęcie narady odbyło się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach st. kpt. Romana Roszkowskiego dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach mł. bryg. mg inż. Artur Przeborowski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Sejnach za 2019 rok.

W dalszej części spotkania głos zabrał Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzej Sobolewski podsumowując funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim. W dalszej części narady przemawiali zaproszeni goście dziękując Państwowej Straży Pożarnej za współpracę.

Na zakończenie narady Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, a także za wzajemną współpracę oraz dbanie o ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu.

Opracował: mł. ogn. Tomasz Leonowicz
Zdjęcia: st. kpt. Roman Roszkowski