Podsumowanie działalności PSP i OSP w 2019 roku na terenie powiatu augustowskiego.

7 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu augustowskiego za 2019 rok. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski, przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie st. kpt. Krzysztofa Kiewlaka dla Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. bryg. Leszek Krzyżewski, który przywitał gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy. W swoim wystąpieniu przedstawił organizację funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w 2019 roku, omówił zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, a także złożył wyczerpujące informacje dotyczące funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu augustowskiego.

Następnie Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski, podsumował funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim i przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym. Na koniec narady Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego i Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński podziękowali strażakom z Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom ochotnikom za wykazywanie pełnej gotowości w ratowania ludzi i ich mienia. Życzyli jak najmniej powodów do podejmowania akcji ratowniczych i jak najwięcej pomyślności na służbie i życiu prywatnym.

Opracował: asp.sztab. Krzysztof Waszkiewicz
Zdjęcia: st.asp. Marek Bućko