image_pdfimage_print

3 lutego 2020 roku odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2019 roku. W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 12:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku uczestniczyli między innymi: Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP,  Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, st. bryg. Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Stanisław Derehajło Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Andrzej Koc Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, a także liczni przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego, kierownicy służb mundurowych oraz strażacy i pracownicy cywilni jednostek PSP.

W trakcie narady przedstawione zostały  najważniejsze przedsięwzięcia  jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych naszego regionu, które zostały zrealizowane w minionym roku.

W 2019 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano 11 168 zdarzeń spadek o 852 w odniesieniu do roku poprzedniego. Przeprowadzono 1 219 kontroli, w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych  skontrolowano 1 937 obiektów.