„Bezpieczne ferie ze strażakami”

W styczniu pod hasłem „Bezpieczne ferie 2020” strażacy z JRG Nr 5 w Łapach uczestniczyli w spotkanych z dziećmi w ramach kampanii społeczno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W akcję, oprócz strażaków z JRG włączyli się druhowie z OSP.

Podczas odwiedzin w gminnych placówkach dzieci z gmin Łapy i Poświętne dowiedziały się wielu istotnych informacji na temat bezpiecznego wypoczynku. Pomimo aury, która nie przypomina warunków zimowych w trakcie pogadanek i prezentacji sprzętu ratowniczego omówiono z uczestnikami zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczne korzystanie z lodowisk, sposobów zachowania się w przypadku załamania się lodu. Ponadto poruszano różne inne kwestie i zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową tj.: zagrożenia pożarowe w domach oraz mieszkaniach szczególnie w okresie grzewczym, numerami alarmowymi i prawidłowym alarmowaniem służb ratowniczych. Poświęcono również sporo uwagi tematyce związanej z tlenkiem węgla, zagrożeniom z czego wynikają oraz w jaki sposób im zapobiegać.

Opracowanie: mł. bryg. Andrzej Zalewski, KM PSP Białystok.

Zdjęcia: bryg. Robert Dzierżek, KM PSP Białystok