image_pdfimage_print

27 stycznia 2020 roku strażacy JRG Sokółka w ramach kampanii „Bezpieczne Ferie 2020” spotkali się z dziećmi przebywającymi na półkoloniach „Ferie w Mieście” zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

W związku z trwającym okresem ferii zimowych w województwie podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce kontynuuje w ten sposób działania z zakresu prewencji społecznej mające na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem podczas zimowego wypoczynku.

W trakcie pogadanki z uczestnikami omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobów zachowania się w przypadku załamania się lodu pod osobami oraz sposobów alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia.

Podczas spotkania poruszono również szereg zagadnień związanych z zagrożeniami w życiu codziennym w ramach kampanii społecznych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną min. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanych pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym:

  • omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla,
  • zapoznano ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym,
  • omówiono sposób postępowania w sytuacji zauważenia pożaru lub innego zdarzenia oraz zapoznano z numerami alarmowymi,
  • omówiono i zaprezentowano zasady udzielania pomocy medycznej.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.
Zdjęcia: Zmiana 3 JRG Sokółka.