image_pdfimage_print

26 stycznia 2020 r. o godz. 9.14 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce wpłynęła informacja, że na Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy ma miejsce wyciek metanolu z zaworu cysterny kolejowej.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano natychmiast 2 zastępy z JRG Sokółka, 2 zastępy z OSP Kuźnica oraz samochód operacyjny z KP PSP w Sokółce z Dowódcą JRG. Stanowisko Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku postawiło również w stan gotowości Grupę Ratownictwa Chemicznego „Białystok”. Jednocześnie w trakcie dojazdu zastępów na miejsce zdarzenia nawiązano kontakt z dyżurnym ruchu PKP z poleceniem wstrzymania ruchu pociągów oraz odłączenia napięcia w trakcji elektrycznej. Poinformowano Straż Graniczną o potrzebie wstrzymania ruchu na Kolejowym Przejściu Granicznym w Kuźnicy.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Kuźnica stwierdzono stojący równolegle do ulicy Kościuszki skład 35 cystern kolejowych wraz z lokomotywą w odległości około 120 m od najbliższych zabudowań. Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie stwierdził widocznych oznak wycieku. Działania OSP polegały na wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa od strony miejscowości Kuźnica – nie istniała konieczność ewakuacji mieszkańców. Przystąpiono jednocześnie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JRG Sokółka w wyniku rozpoznania potwierdzono dane dot. rodzaju przewożonej substancji. Nie stwierdzono osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia. Ustalono również od obecnych na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celno – Skarbowej, że awaria nastąpiła w dwunastej cysternie od lokomotywy. Następnie wprowadzono 2 ratowników w zabezpieczeniu do strefy zagrożenia w celu lokalizacji miejsca wycieku. Jednocześnie rozstawiono kurtyny wodne od strony ul. Kościuszki. Dodatkowo wysłano 2 ratowników w aparatach OUO w celu zabezpieczenia strefy 100 m i sprawdzenia obszaru po drugiej stronie torowiska. Rota działająca w strefie zagrożenia po sprawdzeniu składu stwierdziła nieszczelność na zaworze spustowym – kapanie pojedynczych kropel cieczy. Dalsze działania polegały na ręcznym dokręceniu zaworu i śrub flanszy przy użyciu kluczy. Wykonano pomiary przy użyciu eksplozymetru całego składu 35 wagonów – wynik negatywny. O zdarzeniu powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sokółce. Na miejsce zdarzenia przybył Wójt Kuźnicy.

W działania udział brało 5 zastępów straży (JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica) – łącznie 16 strażaków oraz Straż Graniczna, Policja, Służba Celno – Skarbowa, PKP PLK, przedstawiciele przewoźnika.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcie: JRG Sokółka.