image_pdfimage_print

2 stycznia 2020 roku na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się uroczysta zmiana służby połączona ze złożeniem ślubowania na sztandar przez str. Grzegorza Jamińskiego. Ślubowanie nowo zatrudnionego strażaka miało miejsce w obecności kierownictwa komendy, funkcjonariuszy podziału bojowego i dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, tj. Dz.U. z 2019 roku poz. 1499 ze zmianami, każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej przed przystąpieniem do służby zobowiązany jest do złożenia ślubowania. W życiu każdego strażaka jest to doniosłe wydarzenie, które wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej i stanowi symbol włączenia się w szeregi formacji mundurowej cieszącej się największym zaufaniem społecznym.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej każdy strażak składa rotę ślubowania:

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: str. Arkadiusz Koniecko, KP PSP w Grajewie