image_pdfimage_print

15 grudnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie zakończyło się szkolenie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu grajewskiego w zakresie kierowania działaniem ratowniczym. Dzięki temu w znaczący sposób poprawił się poziom wyszkolenia członków OSP w jednostkach włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i aspirujących do włączenia do systemu w perspektywie najbliższych lat.

Szkolenie składało się z 36 godzin zajęć dydaktycznych i objęło m.in. tematy związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym podczas prowadzenia działań ratowniczych, ewakuację osób poszkodowanych z dysfunkcjami, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, rozpoznanie i organizację działań ratowniczych w transporcie, podczas zdarzeń chemiczno-ekologicznych, katastrof budowlanych oraz lokalnych podtopień i powodzi.

Głównym celem szkolenia druhów OSP było przygotowanie do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, a także prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w szeregach OSP. Egzamin końcowy przeprowadziła komisja powołana decyzją podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie