image_pdfimage_print

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kontynuują akcję przekazywania kalendarzy wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na 2020 rok oraz pogadanek i prelekcji w placówkach oświatowych.

W kolejnych spotkaniach ze strażakami w dniu 5 grudnia 2019 roku uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy Szkół Podstawowych w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim, Kowalewszczyźnie, Kobylinie Borzymach, Stypułkach Święchach oraz Wnorach Kużelach.

Podczas odwiedzin w szkołach strażacy przekazywali również informacje na temat ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W celu uświadomienia uczniom jak niebezpieczny jest czad, najwięcej uwagi poświęcono tematyce zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, zatruć tlenkiem węgla oraz w jaki sposób im zapobiegać.

Wizyty w szkołach były też okazją do przeprowadzenia pogadanek na temat ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego, telefonów alarmowych i prawidłowego alarmowania służb ratowniczych. Nieodłącznym elementem prelekcji jest też edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach na które możemy się natknąć w codziennym życiu, aby w naszym społeczeństwie zakorzenić schematy właściwego  działania i rozwiać obawy przed udzielaniem pomocy. Prewencja społeczna to dostarczenie wiedzy oraz informacji, ale też zmiana postaw i wzrost świadomości społeczeństwa.

Akcja przekazywania kalendarzy jest również dobrą okazją do złożenia życzeń świątecznych od strażaków dla uczniów, grona pedagogicznego oraz Dyrekcji odwiedzanych szkół.

Opracował: kpt. Wojciech Sokołowski
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem