image_pdfimage_print

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w miesiącu wrześniu 2019 roku rozpoczęły się ewakuacje próbne w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu grajewskiego. Do dnia 30 listopada 2019 roku w obecności zastępcy komendanta powiatowego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ewakuacje próbne przeprowadzono w 21 placówkach oświatowych oraz m.in. Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie.

Głównym celem ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wymóg praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W związku z powyższym szkoły i przedszkola powinny zrealizować ten obowiązek w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od rozpoczęcia korzystania z obiektów przez nowych użytkowników.

Po opuszczeniu budynków szkolnych przez uczniów, nauczycieli i pracowników w wyznaczone miejsce funkcjonariusze omówili szczegółowo przebieg ewakuacji i zwrócili uwagę na fakt, aby w obliczu realnych zagrożeń nie korzystać z wind. Spotkania w szkołach były także okazją do prezentacji samochodów i sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczych oraz omówienia kwestii związanych z bezpieczeństwem w okresie jesienno-zimowym, w tym zasadnością zakupu czujników tlenku węgla i okresowym przeglądem przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie