image_pdfimage_print

27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie (powiat wysokomazowiecki) odbył się XIII Powiatowy Konkurs „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”.

 

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

 

Organizatorzy XIII Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc w Nagłych Wypadkach”:

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

W konkursie wzięło udział 10 trzyosobowych zespołów ze szkół podstawowych powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Bruszewa, Czyżewa, Dąbrówki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Rosochatego Kościelnego, Sokół,  Szepietowa, Wojen Krup i Nr 1 z Wysokiego Mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną uczestnicy pisali indywidualnie. Średnia punktów zdobyta przez drużynę była jej wynikiem z testu. Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W sumie z obu części można było uzyskać  53 punktów.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, asp. Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, mł. ogn. Daniel Brzozowski – ratownik medyczny, (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zwycięskie drużyny XII edycji Konkursu:

I miejsce – SP Szepietowo

II miejsce – SP Kulesze Kościelne

oraz ostatecznie III miejsce – SP Bruszewo po emocjonującej, aż trzyetapowej dogrywce z drużyną SP w Sokołach

Przed rozpoczęciem części praktycznej głos zabrał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie – Marian Kruszewski, który zwrócił uwagę na konsekwencje zdrowotne i społeczne picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Podkreślił, również, że są one częstą przyczyną wypadków drogowych.

Widowiskowe oraz budzące wiele emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. W konkursie znalazł się też element realizacji założeń kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – w teście znalazły się pytania dotyczące tlenku węgla oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów. Młodzieży przekazano także kolorowe ulotki związane z kampanią. Wszyscy reprezentanci 3 zwycięskich zespołów otrzymały ufundowane nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Jak co roku, co stało się już tradycją, mł. bryg. Adam Frankowski – komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem, wręczył także nagrodę pocieszenia – pluszowego pieska strażaka, dla drużyny, której najgorzej powiodło się w tegorocznym konkursie. Startującym reprezentacjom szkół przybyli goście honorowi wręczyli puchary, a dodatkowo wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom przekazano okolicznościowe smycze. Na zakończenie Piotr Markowski – dyrektor szkoły podstawowej w Szepietowie, przekazał sponsorom oraz współorganizatorom konkursu pamiątkowe podziękowania.

 

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ogromnych umiejętności i wiedzy ratowniczej. W tym konkursie nie ma przegranych, zaś najwyższą nagrodą dla wszystkich jest zdobycie wiedzy i umiejętności uratowania życia ludzkiego. Serdecznie gratulujemy uczestnikom udziału w tej szlachetnej rywalizacji, za waszą ofiarność i gotowość udzielania pierwszej pomocy ludziom w nagłych wypadkach.

 

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

–  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,

–  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,

–  Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

–  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie,

–  Komendę Powiatową PSP w Wysokiem Mazowieckiem

 

Składamy serdeczne podziękowania:

– dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe rozegranie kolejnej już, XIII edycji konkursu,

– młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,

– opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,

– sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, Krzysztof Niemyjski

 

Pełną galerię zdjęć z konkursu znajdziecie na naszym profilu – https://www.facebook.com/kppsp.wysmaz/

 

Historia Konkursu

I edycja 28. 11. 2007 r.

I m – Szepietowo

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Czyżew

II edycja 19. 11. 2008 r.

I m – Szepietowo

II m – Klukowo

III m – Rosochate Kościelne

III edycja 27. 11. 2009 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Sokoły

III m – Szepietowo

IV edycja 14. 12. 2010 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Nowe Piekuty

V edycja 18. 11. 2011 r.         

I m – Szepietowo     

II m – Wysokie Mazowieckie

III m – Sokoły

VI edycja 30. 11. 2012 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Klukowo

III m – Kobylin Borzymy

VII edycja 26. 11. 2013 r.

I m – Wysokie Mazowieckie

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

VIII edycja 28. 11. 2014 r.

I m – Klukowo

II m – Czyżew

III m – Ciechanowiec

IX edycja 26. 11. 2015 r.

I m – Ciechanowiec

II m – Klukowo

III m – Wysokie Mazowieckie

X edycja 30. 11. 2016 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Nowe Piekuty

III m – Szepietowo

XI edycja 21 . 11. 2017 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Szepietowo

 

XII edycja 22 . 11. 2018 r.

I m – Kulesze Kościelne

II m – Ciechanowiec

III m – Klukowo