image_pdfimage_print

W związku trwającą ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Sokółce prowadzą spotkania mające na celu wzmacnianie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruć tlenkiem węgla.

Celem głównym kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Każdego roku w jesienno – zimowym okresie grzewczym na terenie kraju w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywanych jest także kilka tysięcy zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”. Pomimo tego, że nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej, to właśnie tam ginie największa liczba osób.

W okresie styczeń – listopad 2019 r. na terenie powiatu sokólskiego powstało 86 pożarów budynków mieszkalnych. Na szczęście podczas w/w pożarów nie było ofiar śmiertelnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego zanotowano natomiast 105 pożarów budynków mieszkalnych, w których zginęło 6 osób.

W związku z powyższym od początku sezonu grzewczego funkcjonariusze tut. Komendy prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz mieszkańcami powiatu sokólskiego. W ramach kampanii przeprowadzono szereg pogadanek w placówkach oświatowych w ramach spotkań edukacyjno – instruktażowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dziećmi i nauczycielami. W/w działania będą kontunuowane przez cały sezon zimowy.

Podczas spotkań najwięcej uwagi poświęcono tematyce związanej z zapobieganiem pożarom oraz zatruciom tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, a także w razie zagrożenia – jak kontaktować się ze strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Zaprezentowano również prelegentom zalety montażu czujek dymi i tlenku węgla.

Szczegółowe informacje o ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej PSP pod linkiem:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37158

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: KP PSP Sokółka