image_pdfimage_print

19 listopada 2019 roku kilka minut po godzinie 10 służby ratownicze powiatu otrzymały zgłoszenie o pożarze w budynku Grajewskiego Centrum Kultury. W czasie projekcji filmu, w szatni znajdującej się obok sali widowiskowej, zaczęły płonąć ubrania i doszło do silnego zadymienia. Pożar zaczął się gwałtownie rozprzestrzeniać na pozostałe pomieszczenia usytuowane na piętrze budynku, a gęsty dym przedostał się do sali widowiskowej, w której przebywało około 100 osób. Do akcji ratowniczo-gaśniczej skierowano 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Grajewa i Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Boczki-Świdrowo, Ciemnoszyje, Grajewo, Radziłów, Rajgród i Szczuczyn. Do pomocy strażakom niezwłocznie wyjechały również 2 zespoły ratownictwa medycznego i 2 radiowozy policji.

Taki był  scenariusz wspólnych ćwiczeń jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb ratowniczych z terenu powiatu grajewskiego. Głównym ich celem było doskonalenie technik i sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej. Dodatkowo uczestnicy ćwiczeń zapoznali się ze specyfiką obiektu, jego przeznaczeniem i układem pomieszczeń. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu dróg ewakuacyjnych i ich oznakowania oraz przeprowadzenia praktycznej próby ewakuacji pracowników instytucji mieszczących się w budynku Grajewskiego Centrum Kultury. Poza tym ćwiczący zapoznali się z innymi zagrożeniami występującymi w budynku, co z pewnością przełoży się na jakość prowadzonych działań ratowniczych w przypadku rzeczywistych zdarzeń.

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele władz samorządowych na czele z panami: Tomaszem Cebelińskim, wicestarostą powiatu grajewskiego, Dariuszem Latarowskim, burmistrzem Miasta Grajewo, Tomaszem Dudzińskim, dyrektorem Grajewskiego Centrum Kultury oraz członkami powiatowego i miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród obserwatorów obecni byli również żołnierze Batalionowej Grupy Bojowej NATO na co dzień stacjonujący w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim oraz żołnierze 13 Batalionu Lekkiej Piechoty wchodzącej w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wstępnie ustalono, że w kolejnych ćwiczeniach na terenie naszego powiatu czynny udział wezmą żołnierze wojsk obrony terytorialnej, którzy mogą być zadysponowani do działań m.in. w sytuacjach kryzysowych.

Pozorantami i statystami byli uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Grajewie oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo, dla których udział w ćwiczeniach był sprawdzianem jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. kpt. Arkadiusz Lichota, sekc. Michał Maciorowski, KP PSP w Grajewie