image_pdfimage_print

9 listopada 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie, a następnie w Rutce Tartak odbyły się uroczyste zbiórki z okazji przekazania nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutce Tartak.

W uroczystościach udział wzięli: Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł na Sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, pan Maciej Borzyszkowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przedstawiciele służb, władze samorządowe szczebla gminnego
i powiatowego, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Płociczno i Rutka Tartak oraz mieszkańcy.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie  kosztował 804 420,00 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy w Suwałkach. Samochód pożarniczy zbudowano na podwoziu Iveco Eurocargo i wyposażono w silnik o mocy 320 KM. Pojazd posiada kabinę
6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min.

Natomiast zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przekazanego do OSP w Rutce Tartak  wyniósł  788 307,00 zł.. Montaż środków finansowych  był podobny jak w przypadku pierwszego pojazdu, poza udziałem ze strony samorządu, gdzie wkład do zakupu wniósł Urzędu Gminy w Rutce Tartak. Samochód zbudowano na podwoziu Renault D 14 o mocy silnika 300 KM. Auto posiada kabinę 6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów, autopompę o wydajności 2800 l/min.

Ponadto w trakcie uroczystej zbiórki w Płocicznie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński przekazał przedstawicielom  Ochotniczych Straży Pożarnych w Sejnach, Krasnopolu i Bubelach (powiat sejneński) promesy na środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.

OSP Płociczno

OSP Rutka Tartak