Ćwiczenia PSP i OSP KSRG w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie likwidacji skutków wycieku amoniaku w jednym z zakładów na terenie powiatu łomżyńskiego

24 października 2019 roku na terenie zakładu Scandic Food w Starych Chojnach, powiat łomżyński odbyły się wspólne ćwiczenia jednostek ksrg.

Założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji pracowników oraz likwidacja skutków rozszczelnienia na zbiorniku z amoniakiem znajdującym się w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej.

Sprawdzono możliwości taktyczne przybyłych jednostek ksrg oraz współdziałanie ze służbami na terenie zakładu. Ponadto zorganizowano zaopatrzenie wodne z hydrantów znajdujących się na terenie zakładu oraz umiejętności strażaków na zmieniające się warunki i utrudnienia podczas działań tj. zasłabnięcie KDR-a.

W epizodzie praktycznym uczestniczyli strażacy z JRG Łomża, jednostki OSP KSRG z Konarzyc oraz OSP KSRG Miastkowo. Łącznie 6 zastępów w sile 23 strażaków.
Na zakończenie ćwiczeń praktycznych przedstawiciel zakładu zapoznał przybyłych strażaków z obiektem.

 

Opracowanie: mł. bryg. Andrzej Kalinowski

Zdjęcia: mł. bryg. Adam Kalinowski