image_pdfimage_print

27 października 2019 r. przed budynkiem Urzędu Gminy będącego jednocześnie siedzibą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidrze otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem uterenowionym GBA 4,6 / 30 na podwoziu MAN TGM 18.320. Zakup pojazdu za kwotę 829.020,- zł. możliwy był dzięki środkom finansowym budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także środkom finansowym samorządu powiatu sokólskiego i gminy Sidra.

W apelu uczestniczyli m. in.: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbryg. Jarosław Wendt –  podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadinsp. Daniel Kołnierowicz – komendant wojewódzki Policji, Piotr Rećko – starosta sokólski, st. bryg. Dariusz Wojtecki – komendant powiatowy PSP w Sokółce, Jan Hrynkiewicz – wójt Sidry wraz z radnymi Rady Gminy, przedstawiciele podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej na czele z nadkom. Sławomirem Kołakowskim – komendantem powiatowym Policji w Sokółce, przedstawiciele lokalnych władz ZOSP RP wraz z zarządami jednostek OSP z terenu gminy, a także okoliczni mieszkańcy.

Uroczystego przekazania pojazdu dokonał Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z podlaskim komendantem wojewódzkim PSP, starostą sokólskim oraz wójtem Sidry, zaś jego poświęcenia ksiądz Jarosław Ciuchna – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Sidrze, ksiądz Piotr Hanczaruk – proboszcz parafii prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie oraz ksiądz st. kpt. Wojciech Ejsmont – wojewódzki kapelan strażaków.

Po wystąpieniach zaproszonych gości kończących uroczystość – uczestnicy spotkania wykonali pamiątkowe zdjęcie na tle przekazanego pojazdu pożarniczego.

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidrze funkcjonującej od roku 1995 w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy pozwoliło na podniesienie stanu gotowości operacyjno – technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej i przyczyniło się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sokólskiego.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce.