Przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże

06 października 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozińcach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli: Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dr Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, st. bryg. Robert Wierzbowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Dobrzyniewo Duże Wojciechem Cybulskim, prezesi oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobrzyniewo Duże. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. proboszcz Krzysztof Kowalewski.

Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 846.240,00 zł. Zakup pojazdu był możliwy dzięki montażowi finansowemu i wykorzystaniu środków z budżetu gminy Dobrzyniewo Duże, środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP oraz środków jednostki OSP.

Samochód pożarniczy zbudowano na podwoziu MAN 290 4×4 i wyposażono w silnik o mocy 290 KM. Pojazd posiada kabinę 6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 400 litrów i autopompę o wydajności 2800 l/min.

 

Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Zdanowicz, KM PSP w Białymstoku

Zdjęcia: Wojciech Szubzda, Radio Białystok