image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku realizując zadanie Państwowej jednostki budżetowej pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu jednostkom Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego”, zakwalifikowane do dofinansowania w 2019 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dokonała zakupu:

– zestawu wyposażenia nurków MSWiA (użytkownikiem wyposażenia będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie),

– zestawu łączności podwodnej (użytkownikiem sprzętu będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie),
– 4 szt. ubrań gazoszczelnych (użytkownikiem ubrań będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie),

– zestawu sprzętu do przepompowywania cieczy ropopochodnych i niebezpiecznych (użytkownikiem sprzętu będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – kwota dofinasowania 175 000,00 zł.