Wręczenie promes na dotację dla OSP z województwa podlaskiego

4 października 2019 r., w obiekcie JRG Nr 2 KM PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek o OSP w związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W tym roku jednostki ochotniczych straży pożarnych po raz pierwszy mogły starać się o fundusze, które pozwolą im na sfinansowanie innej działalności niż np. walka z pożarami. Taka możliwość pojawiła się dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 31 lipca 2019 r.


Był to już drugi nabór wniosków w ramach dotacji na jednostki OSP. W drugiej turze wnioski złożyło 208 jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego na łączną kwotę około 800 tys. zł. – wszystkie otrzymają dofinansowanie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Łącznie jednostki OSP w województwie podlaskim w ramach I i II tury naboru wniosków otrzymają kwotę prawie 3,5 mln. zł.
W spotkaniu z przedstawicielami OSP uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.