image_pdfimage_print

Dnia 28 września br. na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu zambrowskiego zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Zambrowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz Urząd Gminy Rutki.  W zawodach udział wzięło łącznie 19 drużyn z terenu powiatu zambrowskiego.

Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach, tj. sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe gdzie do wyniku końcowego drużyny uwzględniano czas uzyskany w obydwu konkurencjach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny mł. bryg. Andrzej Kalinowski.

Klasyfikacja generalna dziewczęcych drużyn MDP:

I miejsce – MDP Rutki-Kossaki

Klasyfikacja generalna chłopięcych drużyn MDP:

I miejsce – MDP Rutki-Kossaki

II miejsce – MDP Ostrożne

Klasyfikacja generalna drużyn kobiecych OSP:

I miejsce – OSP Srebrny Borek

II miejsce – OSP Stary Skarżyn

III miejsce – OSP Poryte-Jabłoń

IV miejsce – OSP Łętownica

V miejsce – OSP Zbrzeźnica.

Klasyfikacja generalna drużyn męskich OSP:

I miejsce – OSP Kołaki Kościelne

II miejsce – OSP Rutki-Kossaki

III miejsce – OSP Łady Borowe

IV miejsce – OSP Łętownica

V miejsce – OSP Srebrny Borek

VI miejsce – OSP Szczodruchy

VII miejsce – OSP Stary Skarżyn

VIII miejsce – OSP Stary Laskowiec.

Klasyfikacja generalna „OLDBOY”:

I miejsce – Gmina Kołaki Kościelne

II miejsce – Gmina Szumowo

II miejsce – Gmina Rutki.

Puchary i nagrody rzeczowe zasponsorowane przez: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie, Starostwo Powiatowe w Zambrowie, Urząd Gminy Zambrów, Urząd Gminy Szumowo, Urząd Gminy Kołaki Kościelne i Urząd Gminy Rutki, na zakończenie zawodów wręczyli drużynom: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie druh Marek Adam Komorowski, V-ce Starosta zambrowski Jacek Murawski i wójtowie gmin obecni na uroczystości.

Po odczytaniu protokołu końcowego oraz rozdaniu nagród uczestnikom X Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych odbyła się uroczystość poświęcenia oraz przekazania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Gminy Rutki.

Na zakończenie sobotnich wydarzeń odbyło się przekazanie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy Jacka Przychodzeń oraz druha Sebastiana Mrówki.

Opracowanie: mł. bryg. A. Wysmułek