Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniach 18-20 września 2019 r. odbyło się szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące). Szkolenie ukończyło 20 osób z wynikiem pozytywnym.