image_pdfimage_print

W dniu 16 września 2019 r. zgodnie z Rozkazem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na terenie kompleksu leśnego Czerwony Bór, pow. zambrowski odbyły się ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem  „Woda 2019”. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z wytypowanych Komend Miejskich i Powiatowych województwa podlaskiego oraz zastępy OSP KSRG z terenu powiatu zambrowskiego. Celem głównym Ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania i doskonalenie  współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego i podawania wody na duże odległości.

Podczas ćwiczeń ułożono 3 kilometry linii wężowej W-110 i przećwiczono 3 warianty rozwinięć z „Przykładowych wariantów rozwinięć zaopatrzenia wodnego na dystansach 3000, 1500, 1000 i 500 metrów”. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia gotowości sprzętu pompowego i wężowego.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Chankowski KP PSP Zambrów

Zdjęcia: KP PSP Zambrów