image_pdfimage_print

7 września 2019 roku na terenie przy Klubie „Hades” w Grajewie odbył się III Grajewski Zlot Motocyklowy. Kolejną imprezę z udziałem grajewskich strażaków zorganizowało stowarzyszenie „MotoWilki Grajewo”.

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie zaprezentowali motocyklistom i licznie zgromadzonej publiczności techniki działań ratowniczo gaśniczych,  zasady udzielania pierwszej pomocy i sprzęt wykorzystywany podczas wypadków drogowych  udziałem m.in. motocyklistów.

Pokazy i prelekcje na temat bezpieczeństwa w wykonaniu miejscowych strażaków zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności o czym świadczy wysoka frekwencja.  Warto dodać, że organizowane wspólne przedsięwzięcia wpływają znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie, portal e-grajewo.pl