image_pdfimage_print

5 września 2019 roku przeprowadzono w Sokółce szkolenie doskonalące dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej z zakresu współdziałania ze śmigłowcami LPR.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z „Programem szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” zatwierdzonym przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach szkolenia Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce posiadający uprawnienia Instruktora PSP z zakresu współdziałania z LPR przeprowadził  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zajęcia teoretyczne z funkcjonariuszami PSP oraz druhami jednostek OSP z terenu powiatu sokólskiego. Strażakom zaprezentowano zasady wyznaczania i przygotowania lądowiska w terenie przygodnym, na miejscu prowadzonych działań oraz tzw. „miejscach gminnych”, procedury przyjęcia statku powietrznego w porze dziennej i nocnej oraz procedury postępowania w razie wypadku śmigłowca.

Następnie strażacy udali się na stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, gdzie na płycie głównej boiska (będącej jednocześnie „Miejscem gminnym” wyznaczonym do lądowania w porze nocnej) przeprowadzono zajęcia praktyczne. Po przylocie na miejsce ćwiczeń śmigłowca Eurocopter EC 135 z bazy HEMS w Sokołowie Podlaskim, strażacy zostali zapoznani przez Instruktora LPR z charakterystyką statku powietrznego oraz praktycznie ćwiczyli przyjmowanie statku powietrznego w warunkach nocnych. Szkolenie ukończyło 31 strażaków ratowników z Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sokółce oraz 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowane przedsięwzięcie pozwoliło na poprawę przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do współpracy ze śmigłowcami LPR podczas prowadzonych działań oraz zapewni bezpieczeństwo prowadzonych operacji lotniczych związanych z ratowaniem osób w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Chudecki