Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Słowo wstępne

Tryb i zasady udzielania dotacji

Wniosek

Przykładowy wniosek