Spotkanie wiceministra Jarosława Zielińskiego z druhami OSP powiatu grajewskiego

12 sierpnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pana Jarosława Zielińskiego z druhami Ochotniczych Straży Pożarnych i przedstawicielami władz samorządowych powiatu grajewskiego.

Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii związanych ze zmianami w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, a co za tym idzie możliwością pozyskania środków finansowych przez jednostki OSP na zadania wymienione w ustawie. Do końca bieżącego roku jednostki OSP otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 82 mln zł. z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i prewencją, w tym:

  1. organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  2. organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  3. upowszechnienie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  4. propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Poza druhami OSP w spotkaniu udział wzięli także m.in.: nadbryg. Jarosław Wendt, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Jabłoński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, pan Waldemar Remfeld, starosta powiatu grajewskiego oraz burmistrzowie i wójtowie.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. str. Michał Maciorowski, KP PSP w Grajewie