image_pdfimage_print

6 sierpnia 2019 r. funkcjonariusz komórki ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Sokółka wraz ze strażakami Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przeprowadzili wizytacje obozowiska na terenie Bazy Harcerskiej „KAMIONEK” w Kamiennej Nowej. W wizytacji uczestniczył także Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Dariusz Wojtecki.

Uczestnikami obozu była grupa 45 harcerzy i 5 opiekunów z Chorągwi Białostockiej, Hufca Biebrzańskiego, ZHP Chorągiew Grajewo.

Głównym celem wizytacji była sprawdzenie przygotowania terenu obozu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom.

W trakcie kontroli strażacy sprawdzili m.in. dojazdy do miejsca obozu, prawidłowość oznakowania kierunków ewakuacji, określenia miejsc zbiórki podczas ewakuacji, miejsce lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego kompletność, miejsce wyznaczone do palenia ognisk. Sprawdzono także wiedzę uczestników obozu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również znajomość zasad zachowania się w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych oraz pożaru.

Ponadto podczas spotkania w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” przeprowadzono pogadankę z zakresu prewencji społecznej dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Poinstruowano również dzieci jak zachować się w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw występujących podczas wakacji oraz przypomniano zasady korzystania z numerów alarmowych 998 i 112. Następnie zaprezentowano i omówiono sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu bojowego Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Wizytacje obozowisk przez strażaków PSP oraz inne służby wynikają z podpisanego przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Chudecki