image_pdfimage_print

3 sierpnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyło się spotkanie Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z druhami OSP oraz samorządowcami powiatu sokólskiego.


Głównym tematem spotkania było szczegółowe omówienie możliwości pozyskania środków przez Ochotnicze Straże Pożarne na zadania które zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej. W projekcie, który pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa uwzględniono następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnienie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Powyższe zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat jednak dopiero ten projekt ustawy zapewni właściwe narzędzia prawne do ich finansowania środkami z budżetu państwa. Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Podczas spotkania obecni byli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Andrzej Sobolewski, Wicestarosta Sokólski – Pani Bożena Jelska – Jaroś oraz Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Dariusz Wojtecki.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP w Sokółce.
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce.