Kręci mnie bezpieczeństwo w Szczuczynie

14 lipca 2019 roku na terenie targowicy miejskiej w Szczuczynie odbyła się impreza masowa, w której udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szczuczyn.

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności samochody pożarnicze i sprzęt ratowniczo-gaśniczy wykorzystywany podczas działań. Wszyscy chętni mogli założyć ubranie specjalne oraz hełm i zająć miejsce w kabinie samochodu, aby przez chwilę pobyć prawdziwym strażakiem. Największą atrakcją dla dzieci była jak zawsze możliwość rozwinięcia linii gaśniczej i podawanie prądu wody w wyznaczone miejsce.

Spotkanie z mieszkańcami i gośćmi, wśród których obecni byli również żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bemowie Piskim było okazją do omówienia zagadnień związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. W ramach kampanii poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w czasie gwałtownych burz oraz alarmowania służb przy wykorzystaniu numerów alarmowych 998 i 112. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wypoczywających na wsi zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac w gospodarstwach rolnych.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. ogn. Mariusz Wróblewski, KP PSP w Grajewie