image_pdfimage_print

1 lipca 2019 r. strażacy Komendy Powiatowej PSP spotkali się z dziećmi uczestniczącymi w I turnusie półkolonii „Wakacje w Mieście 2019” zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Po godzinie 10 na stadionie OSiR w Sokółce strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce przeprowadzili pogadankę, podczas której poinstruowali dzieci jak zachować się w obliczu różnego rodzaju niebezpieczeństw występujących podczas wakacji. Następnie zaprezentowano i omówiono uczestnikom spotkania sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym. Nie lada atrakcją okazała się możliwość zajęcia miejsca w kabinie załogi samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Głównym celem spotkania realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” było upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi na temat zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

W spotkaniu udział wzięło 45 dzieci i 4 opiekunów. Na okres wakacyjny zaplanowano przeprowadzenie trzech spotkań na kolejnych turnusach półkolonii „Wakacje w Mieście” w Sokółce.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz.
Zdjęcia: Zmiana 3 JRG Sokółka.