image_pdfimage_print

27 czerwca 2019 r. o godz. 20:15 strażacy i pracownicy hali sprzedaży Selgros przeprowadzili wspólne ćwiczenia, w których symulowano powstanie pożaru, ewakuowano klientów i pracowników oraz prowadzono działania ratowniczo – gaśnicze.

Scenariusz ćwiczeń obejmujących praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji był następujący: we wnętrzu budynku w pomieszczeniu rozdzielni dochodzi do pożaru w wyniku czego zadymienie powoduje uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, równocześnie widoczny jest dym wydobywający się z okna pierwszej kondygnacji. Podjęte próby wczesnego ugaszenia pożaru są nieskuteczne. Obsługa sklepu ewakuuje klientów na zewnątrz hali w wyznaczone do tego miejsce. Przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej uzyskują informacje od kierownika Hali Selgros o przeprowadzonej ewakuacji i prawdopodobnym miejscu powstania pożaru.

 

Ćwiczenia pozwoliły na:

– praktyczne przeprowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej na pozorowanym zdarzeniu,
– zapoznanie się ze specyfiką obiektu,
– doskonalenie sposobu postępowania pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie w ramach samodzielnie podjętych działań, do czasu przybycia jednostek Straży Pożarnej,
– doskonalenie umiejętności i współdziałania zastępów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wzajemnej współpracy z pracownikami Hali i współdziałania pomiędzy zastępami gaśniczymi,
– utrwalenie właściwych nawyków i zasad BHP podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
– przeprowadzenie praktycznej ewakuacji całego budynku w czasie gdy przebywają wewnątrz klienci.

 

Opracowanie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcia: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku