image_pdfimage_print

28 czerwca 2019 r. na obiekcie Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, gmina Dąbrowa Białostocka, przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających powiatu sokólskiego.


Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań, gotowości operacyjnej służb i podmiotów na wypadek powstania zdarzeń w obiektach sakralnych, a także doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia, tj. pożaru wieży.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas prowadzonych prac remontowych w obiekcie w wyniku zaprószenia ognia przez pracowników brygady remontowej powstaje pożar, który obejmuje wnętrze wieży – pali się drewniane wyposażenie kopuły. Istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałą część obiektu. Pracownicy w pośpiechu opuszczają miejsce pracy i ewakuują się na dół klatką schodową. Na zewnątrz nie dociera jedna osoba – istnieje prawdopodobieństwa, że pracownik zabłądził w zadymieniu i znajduje się w strefie zagrożenia. Istnieje realne zagrożenie dla jego życia.

Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie ewakuować cenne mienie z wnętrza obiektu sakralnego, dotrzeć po klatce schodowej na szczyt wieży i ugasić pożar, podać prąd wody z podnośnika SHD przez okno do wnętrza wieży, przeszukać cały obiekt, odnaleźć osobę poszkodowaną i ewakuować ją na zewnętrz obiektu oraz udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także zorganizować zaopatrzenie wodne. W zakresie zabezpieczenia dróg dojazdowych oraz miejsca zdarzenia jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z Policją. Podczas ćwiczeń sprawdzano również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań – doszło min. do symulowanej awarii hydrantu nadziemnego i autopompy jednego z pojazdów zasilającego w wodę podnośnik SHD. W związku z powyższym KDR musiał zorganizować dowożenie wody z pobliskiej rzeki oraz przygotować bufor wodny z dwóch przenośnych zbiorników. Rzeczywistym utrudnieniem podczas ćwiczeń stały się również panujące warunki atmosferyczne – porywisty wiatr nie pozwolił ze względów bezpieczeństwa na pełne wykorzystanie podczas działań podnośnika hydraulicznego z JRG Sokółka.

W ćwiczeniach udział brało 7 zastępów z JRG Sokółka, Posterunku JRG Sokółka w Dąbrowie Białostockiej, OSP KSRG Reszkowce, Olsza, OSP Kamienna Stara, Jaczno i Dąbrowa Białostocka oraz Policja.

Ćwiczenia obserwował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce oraz Komendant Gminny OSP w Dąbrowie Białostockiej.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: JRG Sokółka.