image_pdfimage_print

13 czerwca 2019 roku na obiekcie Przedszkola Samorządowego w Korycinie przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem wytypowanych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Korycin.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia ewakuacji obiektu oraz gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia działań na wypadek powstania zdarzeń w obiektach użyteczności publicznej, a także doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek PSP i OSP w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z pomieszczeń na I piętrze obiektu powstaje pożar – rozprzestrzeniające się zadymienie po wszystkich kondygnacjach budynku stwarza zagrożenie dla dzieci i personelu placówki oświatowej. W obiekcie zarządzona zostaje ewakuacja. Wewnątrz pomieszczenia na I piętrze zostaje uwięziony pracownik – istnieje realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Z uwagi na silne zadymienie i rozprzestrzeniający się pożar w/w osoba ewakuuje się przez okno na część dachu znajdującym się nad parterem obiektu, gdzie oczekuje na pomoc służb ratowniczych.  Podczas ewakuacji budynku stwierdzono dodatkowo nieobecność jednego pracownika – istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta pozostała wewnątrz obiektu w strefie zagrożenia.

Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia mieli za zadanie ugasić pożar w obiekcie, ewakuować osobę z dachu z użyciem podnośnika hydraulicznego, przeszukać cały obiekt, odnaleźć osobę poszkodowaną, ewakuować ją na zewnątrz obiektu i udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zorganizować zaopatrzenie wodne.

W ćwiczeniach udział brały 4 zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Korycin oraz OSP Ostra Góra.

Obserwatorami ćwiczeń byli uczestnicy Warsztatów dot. Bezpieczeństwa Transgranicznego zorganizowanych przez samorząd gminy Korycin w ramach realizacji projektu LT-PL-3R-202 „Emergency Response Martix – a new approach to cross-border emergency governance” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2014 – 2020.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski