image_pdfimage_print

2 czerwca 2019 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które patronatem objął Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewntrznych i Administracji, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w kościele p.w. Św. Antoniego w Sokółce, którą celebrował ks. Biskup Kazimierz Wielkiosielec z Diecezji Pińskiej na Białorusi, a homilię wygłosił kapelan wojewódzki strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont.

Następnie pododdziały Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP, kolumną zabytkowych i nowoczesnych pojazdów pożarniczych oraz orkiestrą powiatowej młodzieżowej orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej działającą przy Zespole Szkół w Suchowoli przemaszerował na plac w centrum Sokółki, gdzie o godzinie 11.30 rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sokółce zgromadzili się zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Pana Jarosława Zielińskiego – wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mieczysława Baszko – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ojca Archimandryty Sergiusza Matwiejczuka – prawosławnego krajowego kapelana strażaków, nadbryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pana gen. brygady Grzegorza Biziuka – komendanta podlaskiego oddziału Straży Granicznej wraz z komendantami Placówek SG z terenu powiatu, nadinspektora Daniela Kołnierowicza – podlaskiego komendanta wojewódzkiego Policji wraz ze swoim zastępcą oraz komendantem powiatowym Policji w Sokółce, Piotra Rećko – starosty sokólskiego, dh Kazimierza Woronowicza – wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, weteranów pożarnictwa, a także licznych przedstawicieli administracji samorządowej powiatu sokólskiego oraz podmiotów współpracujących z jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
Dowódca uroczystości bryg. Dariusz Łukaszewicz złożył sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu meldunek o rozpoczęciu obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, po czym dokonano przeglądu pododdziałów pożarniczych i podniesienia flagi państwowej na maszt.
Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, który w swoim wystąpieniu podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhom ochotniczych straży pożarnych, władzom rządowym i samorządowym, służbom współdziałającym i wszystkim tym, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sokólskiego.
Następnie odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy skierowany do strażaków PSP oraz druhów OSP z okazji Dnia Strażaka.
W dalszej części uroczystości głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt.
Po przemówieniach wręczono wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono 31 osób, w tym strażaków PSP i druhów OSP oraz osoby wspierające ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu sokólskiego.
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień życzenia strażakom złożył Pan Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski  oraz Pani Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki a zarazem prezes zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sokółce.
Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów pożarniczych oraz koncert młodzieżowej orkiestry dętej Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli pod batutą Pana Jarosława Szczerby.