image_pdfimage_print

21 maja 2019 roku w Centrum Kultury w Radziłowie przedstawiciele Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” przeprowadzili bezpłatne warsztaty szkoleniowe z zakresu sporządzania wniosków o darowiznę oraz prowadzenia projektów. Przedmiotowe warsztaty skierowane były do osób, które zarówno w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jak też innych  organizacjach społecznych lub instytucjach zajmują się pozyskiwaniem środków finansowych przeznaczonych na określone cele, w tym ratownictwo i ochronę ludności.

W szkoleniu zorganizowanym na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie udział wzięło 25 osób zrzeszonych w organizacjach działających na terenie gminy Radziłów oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Daniel Lewczuk i starszy technik w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej st. sekc. Michał Milewski.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie